15 de març de 2013

Sa lluna


Ella tenia dues llunes en tota sa cara,
les obria i les tancava, 
i tenia ses dues cares de sa lluna,
una blanca i s´altra obscura.
Ella tenia dues llunes en tota sa cara,
les obria i les tancava.

Antònia Font