19 de novembre de 2014

N. S. del Poble Sec

Nostra Senyora del Poble Sec
que els teus colors em portin inspiració
i que les troballes al carrer
les pugui immortalitzar sota la teva benedicció