23 d’octubre de 2014

Message in a selfie

Autorretrat digital sobre retrat analògic