29 d’abril de 2013

Any Espriu, II

Des del mateix teatre

Sé com encara
en el record, intacte,
és el somriure.
Però les mans, ja cendra
o llum, on retrobar-les?
El caminant i el mur
(continuarà)